Hundkonsult

Beteendeutredningar    Kursverksamhet    Privatträningar

Föreläsningar för klubbar och grupper

Seminarier i olika hundrelaterade ämnen

Jag som driver företaget heter Monica Henriksson. Jag utbildade mig till instruktör inom Svenska Brukshundsklubben 1993. Sedan dess har jag haft ett otaligt antal kurser genom åren.


Då jag genom åren sett att många djurägare har olika typer av problembeteenden hos sina hundar, har jag alltmer kommit att intressera mig för detta område. Det kan vara allt från att hunden uppvisar oönskad aggressivitet i olika situationer, eller att de är överdrivet rädda. Många kan också uppleva problem med att lämna sin hund ensam hemma, då hunden både kan förstöra saker i hemmet eller förorena eller skälla konstant.


Jag har för att kunna lösa dessa problem utbildat mig vidare i hundens beteenden. Inom Svenska Brukshundsklubben har jag erhållit Mentalbeskrivarutbildning. Jag har också läst etologi-läran om hunden och kattens beteende på högskolenivå. Den examen avlades 2002.


Yrkesmässigt är jag utbildad Djursjukvårdare med högskoleexamen 1989. I mitt yrke har kommit i kontakt med många olika typer av beteendeproblem hos hund och katt.

rapports@telia.com

073-500 70 78

Dålig hälsa, tex kroniska smärttillstånd från leder eller tänder, är många gånger grunden till att hunden börjar uppvisa aggressivitet i många olika situationer.


Jag har alltid samarbetat nära med veterinär när det gäller beteendeutredningar hos djur. Vid minsta tveksamhet skall djuret noggrant gås igenom av veterinär för att utesluta att beteendet härrör från fysisk ohälsa.


På min fritid tränar jag och tävlar aktivt med mina hundar. De allra flesta är av rasen schäfer, då jag också föder upp den rasen. Genom årens lopp har jag tävlat med olika hundar i elitklass sök, spår, skydd och lydnad. Jag har fört fram genom årens lopp både Svensk BruksprovsChampion samt Svensk Lydnads Champion. Jag har också utbildat hund till Tjänstehund Räddning.


För att bredda mina kunskaper har jag även tävlat i de internationella bruksgrenarna. Då framför allt i spårdiciplinerna. Även här har jag tävlat i den högsta klassen inom den gebiten och deltagit på flertalet rasmästerskap med mycket framskjutande placeringar.Förberedande tävlingskurs


En kurs för dig som vill ut och tävla, lydnadsklass, svenskt bruks eller internationellt bruks.


På denna kurs lägger vi en bra grund för framtida moment inlärning. Kursen kommer att ägnas åt att lära in viktiga signaler för varje enskild hund. Vi jobbar med bakdelskontroll på hundarna, grundlägger olika belönings system, lär in en bra signal kontroll och påbörjar inlärning av olika hjälpövningar som underlättar moment träningen. Grunder i fritt följ/apportering/ stå sitt ligg i alla dess former påbörjas också.Max 6 deltagare.


Instruktör Monica Henriksson, utbildad instruktör sedan 1990 talet, stor tävlingserfarenhet från ekl spår, skydd, sök, lydnad samt de internationella bruksklasserna. Utbildad mentalbeskrivare mm.


Anmälan till rapports@telia.com eller 073-5007078.


Hemsida www.rapports.netProblemhundsanalyser


För att kartlägga vad som är problemet inleds problemhundsanalyserna med en djupgående diskussion, denna tar i allmänhet mellan 1-2 timmar.

Därefter tittar vi på hunden rent praktiskt. Åtgärder och uppföljning diskuteras fram efter ekipagets förutsättningar.


1 återbesök samt 1 uppföljande telefonsamtal ingår i baspriset


Privat träning


Är du intresserad av att få enskild hjälp med din hund i träningen eller i vardagen.


Kontakta mig via mail rapports@telia.com eller ring mig enligt ovan.