Tidigare avelstikar

Tidigare avelstikar

Rapport's Qlura, Qbaz Alindra, Rapport's Unni, Rapport's Åh-Sally, Rapport's Xtra, Rapport's Zaga, Rapport's Åska, Rapport's Ässa, Rapport's Bita  

Rapport's Qlura

Mor till C(2)  K(2)  O(2) kullarna

Född 2009-05-28


e. Kustmarken's Ådi

u. Rapport's Elektra


HD A   ED 0


MH, MT 557 p


Korad

Utställning very good


Bestått BSL III


Svensk Schäfermästaren 2012 BSL

Segrare Schäferslaget 2013 BSL III

Segrare Schäferslaget 2016 BSL III

Qbaz Alindra

Mor till Z, D(2) & J(2) kullarna

Född 2008-08-16


e. BHP III  IPO III Molars Dikko

u. IPO II  BHP II Kustmarkens Qba


HD A  ED 0


MH, MT 552


Korad


LP I, LP II

Uppflyttad till elit spår


TJH i flygvapnet

Rapport's Unni

Mor till I(2)-kullen

Född 2010-02-02


e. Bruksmarkens Monark

u. Rapport's Lycca


HD  A-B   ED 0


MH, MT 550


Korad


Uppf.till högre spår

Gk lägre sök

1:a pris Lydn II


Utställning VeryGood

Rapport's Åh Sally

Mor till L(2)-kullen

Född 2011-12-11


e. Korad Rapport's Nemo

u.  Korad GK RPSL-test Ekl spår Rapport's Häxa


HD A ED 0


MH, MT 532


Korad


GK BH Prov


Uppflyttad till lägre spår
Rapport's Åska


Född 2011-12-11


e. Korad Rapport's Nemo

u.  Korad GK RPSL-test Ekl spår Rapport's Häxa


HD A ED 0


MH, MT 526


Korad


TJH patrullhund


Rapport's Bita

Mor till T(2)-kullen.

Född 2013-05-20


e. Kustmarkens Dexter

u.  Korad Talwegs Lycka


HD B ED 0


MH, MT 391, MT2017

Korad


GK RPS L-test


Cert elit spår

Uppflyttad till elit patrull


Utställning very good

GK Exteriör